Your favorite left sidebar content goes here
Franco, fillo adoptivo de Lalín

Dende a súa elaboración, o apartado de fillos adoptivos da web do Concello de Lalín sempre estivo incompleto, non sei se debido a esquecemento ou a ignorancia. Falta un nome, un nome ben significativo, pois nesa categoría debería figurar o ditador Francisco Franco.

Placa calle General Franco

o 24 de xullo de 1936, logo da destitución da última Corporación republicana lalinense encabezada por Xesús Golmar, foi nomeado Alcalde-Delegado de Orde pública polo gobernador civil de Pontevedra Bernardo Madriñán. Durante eses primeiros meses da guerra funcionou o Concello baixo a única autoridade de Madriñán. A finais de 1936, concretamente o 1 de decembro, o gobernador civil nomeou unha Comisión Xestora que, presidida tamén por Bernardo Madriñán, incorporaba como tenentes de alcalde a Victorino Gutiérrez Álvarez, José Rivas Rivera, Jacinto González Domínguez, Perfecto Navaza Soto e Alfonso Garra Goyanes, mentres que o cargo de síndico recaía e Mario Teijeiro Caíñas; tamén eran concelleiros Antonio Froján, Francisco Negro, Antonio Trabazo, Marcial Rodríguez, José López Castro, Manuel Balado, José Domínguez, José García Mámoa, Andrés Ramos, Antonio Golmar, Belisario Cacheda, Alejandro Gutiérrez Areán e Benito Abeledo Lalín.

No primeiro pleno que celebrou esta nova corporación, unha sesión extraordinaria que tivo lugar o 9 de xaneiro de 1937, tomáronse unha serie de acordos para homenaxear as autoridades e heroes da sublevación. Así, decidiron unanimemente adherirse a unha proposta do Concello de Teruel que nomeaba ao xeneral golpista Francisco Franco como fillo adoptivo e, ao mesmo tempo, propuña ao resto dos Concellos “liberados” que se sumaran á iniciativa “para que una vez que haya sido nombrado hijo adoptivo por todos los Ayuntamientos de las provincias que se hallan liberadas, se le pueda conceder el título de Hijo Predilecto de España”. Este é o texto do acordo do Concello de Lalín:

Acordo de nomeamento a Franco como fillo adoptivo de Lalín

Acordo de nomeamento a Franco como fillo adoptivo de Lalín

Se da lectura al acuerdo tomado por la Permanente, en sesión de 28 de Diciembre último, estimando como un deber patriótico y de justicia declarar al Generalísimo y jefe de Gobierno del Estado Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde hijo adoptivo de este Ayuntamiento de Lalín y predilecto de España, siguiendo la iniciativa del Ayuntamiento de Teruel, pero para que tenga este acuerdo de la Permanente toda la significación que le corresponde se propuso en la indicada sesión se diese cuenta al Pleno en la primera sesión al objeto de su confirmación por éste; y por unanimidad se acuerda confirmar en todas sus partes el acuerdo de la permanente en la sesión indicada y que así se tenga como acuerdo tomado por el Pleno a todos los efectos.

Nese mesmo pleno tamén se acordou por unanimidade denominar a Praza da Constitución como Praza de Calvo Sotelo, e poñerlle o nome de Avenida del General Franco á estrada de Monforte (esta denominación foi cambiada nun pleno celebrado dous meses despois).

Quizais sexa o momento de retirar esta distinción a Franco, en aplicación da moción aprobada polo Pleno do Concello de Lalín o 21 de xullo de 2016 na que se determinou a eliminación, supresión ou anulación dos acordos, distincións e símbolos que reflictan a adhesión e colaboración do Concello coa Ditadura franquista.

Porén, a distinción de Franco como fillo adoptivo non é a única que compre retirar, pois existe outra tamén controvertida e que, neste caso, si aparece na web do Concello de Lalín; trátase da distinción a Ramón Encinas Diéguez, concedida na sesión plenaria do 14 de marzo de 1970. Unha persoa á que tamén se lle outorgou a Folla de Carballo de ouro nun pleno anterior celebrado o 24 de xaneiro de 1970. Encinas foi gobernador civil de Pontevedra de 1964 a 1970, conselleiro nacional e procurador nas Cortes franquistas, e foi nomeado fillo adoptivo “ya que durante su mandato como Gobernador Civil de esta Provincia se han logrado realizaciones de índole moral, social y económica en esta Comarca, relacionadas con la enseñanza y cultura, deportes, servicios, urbanismo e industrialización local, largamente sentidas y nunca alcanzadas en tal medida”.


Categorías

3K2 theme by Hakan Aydin