Your favorite left sidebar content goes here


Archive for the 'José María Sánchez Brea' Category

Unha novela descoñecida do xornalista estradense José María Sánchez Brea. Cando hai uns anos pescudaba información sobre o xornalista e agrarista dezao Jesús Iglesias Surribas, dei co arquivo de Manuel Vigide Fondevila, quen fora dirixente da Sociedade Agraria de Gresande nos anos vinte. Entre as cartas, folletos e un curioso e extenso diario dos seus […]


Categorías

3K2 theme by Hakan Aydin