Your favorite left sidebar content goes here


Archive for the 'violencia política' Category

Aquel 18 de xullo

Hai 80 anos producíase en Marrocos a sublevación militar que pretendía derrocar a II República, levantamento que fracasou, pero deu lugar á guerra civil ou guerra dos tres anos. En Deza non vivimos a sublevación, pero si as súas terribles consecuencias. Este é o relato do que aconteceu nesas xornadas cruciais. A partir de febreiro […]

Os antecedentes Podemos situar os inicios do movemento obreiro na Comarca o 29 de xuño de 1904 coa fundación da primeira sociedade obreira: La nueva idea de Oficios varios de Lalín. A agrupación solicita a inclusión na UGT en outubro, ingresando oficialmente o 9 de novembro de 1908. Das condicións de traballo nesta época e […]

A violencia é unha dimensión antropolóxica complexa e omnipresente como forma de relación social para a resolución non pautada de conflitos nas sociedades humanas. Esta violencia social é un desaxuste presente en calquera proceso de reprodución ou vertebración social, sobre todo no conflito entre gobernantes e gobernados, debéndose falar neste caso de violencia política. Maniféstase […]


Categorías

3K2 theme by Hakan Aydin